กรุณาใช้อุปกรณ์ในแนวตั้ง
ทำไมถึงต้องมีการฝึกอบรม
whytraining
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในองค์กร ถ้ามีการกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่อง ทรัพยากรมนุษย์ ก็จะสร้างผลงานที่มีคุณค่า ให้กับองค์กรได้ตลอดไป
ทุกองค์กรต้องมีการให้บริการกับผู้มาขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรง ทางโทรศัพท์ หรืออื่น ๆ ซึ่งผู้ให้บริการ อาจสร้างความพอใจในบริการที่ได้รับไป ของผู้รับบริการ สร้างคุณค่าให้กับองค์กร หรือสร้างความไม่พอใจ แล้วส่งผลเสียหาย ให้กับองค์กรได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นพนักงานผู้ให้บริการจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
    1.หลักการพื้นฐาน
    2.ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    3.ขั้นตอน

ของการบริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นที่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ

ฟาร์มาเนท เป็นสถานฝึกอบรม ให้ความรู้ด้าน การบริการ ที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลักพื้นฐาน และลำดับขั้นตอนของการบริการ ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

โดยวิทยากรผู้เป็น เภสัชกร ที่มีประสบการณ์ด้านบริการมายาวนาน
เริ่มตั้งแต่ การเป็นพนักงานขายเดินตลาด,ผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,วิทยากรด้านการสื่อสาร-บริการ, ที่ปรึกษาด้านการตลาด และปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านยา ฟาร์มาเนท สาขาอโศก
pharmacyassistant
×

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณารอสักครู่...

เชื่อมบัญชี Pharmanet กับ Facebook
อีเมลนี้มีบัญชีอยู่แล้ว !!

ต้องการเชื่อมบัญชี Pharmanet กับ Facebook หรือไม่ ?


*** หลังจากการเชื่อมบัญชีแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Pharmanet หรือ Facebook ได้