Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/pharmanet.co.th/httpdocs/libraries/functions.inc.php on line 43

Wholesaler

Platform

แพลตฟอร์มขายส่งเวชภัณฑ์ RxNet

ร้านขายยา

เป็นธุรกิจเฉพาะวิชาชีพ ต้องมีเภสัชกร ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ เป็นผู้ถือใบอนุญาต และปฏิบัติการ.

ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าสุขภาพต่างๆ เป็นสินค้าหลักในร้าน ที่ผู้ให้บริการ ต้องมีความรู้ ทั้งเรื่องสุขภาพ และสินค้าอย่างดี สามารถถ่ายทอดข้อมูลสำคัญและจำเป็นได้ถูกต้อง ครบถ้วน

ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

1.ความสวยงาม ทันสมัยของการตกแต่งร้าน
2.ความเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ ดูดี หาง่าย ของการจัดสรรค์พื้นที่ และจัดเรียงสินค้า
3.ความทันสมัย หลากหลาย ครบถ้วน มีคุณภาพ ของสินค้า
4.ความเหมาะสม พอดี ของราคาสินค้าในตลาด
5.ระบบบริการที่ดี
6.คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการ ทั้งพฤติกรรม ความรู้ และเทคนิค
7.การบริหารจัดการที่ดี
กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงาน เมื่อดำเนินธุรกิจแล้วมีปัญหา ก็ต้องวิเคราะห์ ประเมิน แก้ไข

การบริหารจัดการกับสินค้าในร้านขายยา

1.การคัดสรร จัดหาสินค้าคุณภาพให้หลากหลาย แตกต่างจากคู่แข่ง ตรงกับความต้องการของตลาด
2.ได้สินค้าในราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด
3.มีปริมาณสินค้าพอดีขาย ไม่มาก หรือน้อยเกินไป

คุณสมบัติของผู้จัดจำหน่ายสินค้า ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสินค้า มีประสิทธิภาพ

1.มีสินค้าหลากหลายให้เลือก
2.สินค้ามีคุณภาพ
3.ติดต่องานสะดวก
4.จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ตามกำหนดที่ต้องการ