กรุณาใช้อุปกรณ์ในแนวตั้ง
พฤติกรรม
พฤติกรรม
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจหลากหลายชนิดในแต่ละวัน เช่น


ทานอาหารร่วมกันในครอบครัว


พนักงานเข้าประชุมร่วมกัน


คนเบียดแย่งกันขึ้นรถไฟฟ้า


ไปติดต่องานที่ธนาคาร


ตั้งวงก๊งเหล้ากับเพื่อน ๆ


ไปเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นคณะ


ในขณะที่อยู่ร่วมกันก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางและการพูด ที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์และความเคยชินของแต่ละคน


การแสดงออกที่แตกต่างกันจะเป็นผลให้เกิดความรู้สึกต่อผู้ที่ได้สัมผัสด้วย 2 ด้าน คือ


1. ความรู้สึกที่พอใจ (ชอบ) หรือ


2. ความรู้สึกที่ไม่พอใจ (ไม่ชอบ)


ความรู้สึกที่พอใจจะช่วยให้กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นไปอย่าง ราบรื่นเรียบร้อย ไม่มีปัญหา แต่ความไม่พอใจ จะก่อให้เกิด อุปสรรค ความวุ่นวายและปัญหา การแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางและการพูดนี้ เรียกว่า “พฤติกรรม” ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยพื้นฐานของแต่ละคน คือ


1. สถาบันครอบครัว


2. สภาพแวดล้อมทางสังคม


3. การศึกษา


4. อารมณ์


5. สติสมาธิ ปัญญา


สังคมได้กำหนดลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับได้กับรับไม่ได้เป็นกรอบของสังคมเอาไว้แล้ว ในขณะเดียวกันแต่ละคนในสังคมก็ยังมีกรอบความยอมรับได้ของตัวเองต่างหาก ดังนั้นการที่จะให้ตัวเองมีพฤติกรรมที่เป็นผลดีกับตัวเองจึงยากลำบาก สมควรที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องกับคำว่า พฤติกรรมให้ดีก่อน เพื่อที่จะได้เลือกกำหนดลักษณะของพฤติกรรมดี ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมไว้เป็นแนวทางในการฝึกฝน สร้างให้เกิดขึ้นในตัวเองตลอดไป เพราะพฤติกรรม “สร้างและเปลี่ยนแปลงได้” ถ้ามีความต้องการและตั้งใจให้ได้มาอยู่ในตัวเองอย่างแท้จริง


  
 


ความหมายของพฤติกรรม


พฤติกรรม


คือการแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ และการพูด เพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านประสาทรับสัมผัส


เช่น

แสงฟ้าแลบบนท้องฟ้า


เสียงบีบแตรของรถคันหลัง


กลิ่นไข่เจียวหมูสับ


รสมะนาวที่เปรี้ยวจัด


ผิวหนังที่อบอุ่น นุ่มเนียน


ประสาทรับสัมผัสของร่างกาย


ตา เพื่อ ดู


หู เพื่อ ฟัง


จมูก เพื่อ ได้กลิ่น


ลิ้น เพื่อ รู้รส


ผิวสัมผัส เพื่อ รู้ลักษณะ


เมื่อประสาทรับสัมผัส รับสัมผัสของสิ่งใดก็ตามเข้ามาแล้ว ก็จะมีการประมวลผลแยกแยะจากความรู้และประสบการณ์ว่า เป็นอะไร สำคัญหรือไม่อย่างไร จากนั้นจิตใจก็จะปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ต่อสัมผัสนั้น แล้วส่งผลไปสู่การตอบสนองด้วยการแสดงออกทางร่างกาย ด้วยกิริยาท่าทางและการพูด ตามอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่นั้นออกมาเป็น “พฤติกรรม”การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกต่อสัมผัส


อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสัมผัสที่เข้ามาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตใจ ที่มีความแตกต่างกันด้วยเหตุปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจด้วย สติ สมาธิ ปัญญา ก็ย่อมส่งผลให้ได้พฤติกรรมที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

พฤติกรรม

การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสัมผัสต่าง ๆ ที่ได้รับขบวนการรับและตอบสนองต่อสัมผัสรับสัมผัสรู้สัมผัสปรุงแต่ง


อารมณ์ตอบสนองประสาท


รับสัมผัสความรู้


ประสบการณ์จิต


สภาพแวดล้อมการแสดงออก


 ตา


หู


จมูก


ลิ้น


กายประมวล


แยกแยะชอบ


ไม่ชอบ


 


 


 


ควบคุมได้ด้วยสติ

ทางกาย


แววตา


สีหน้า


กิริยาท่าทาง


ทางการพูด


คำพูด


น้ำเสียง|


|


|


|


|


V


ความรู้สึกของผู้ที่สัมผัสกับการแสดงออก


ชอบ


ไม่ชอบ


 

 


พฤติกรรมที่ดี

พฤติกรรมที่ดี


 

จิตสภาวะของจิตจะเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของพฤติกรรมทุกด้าน
 


 

สภาวะของจิตที่ดีสดชื่น


ผ่องใส


มีเมตตา


มีสติ


มีสมาธิ


มีปัญญา
|


|


|


V


  


การแสดงออกทางร่างกายและการพูดที่ดีสีหน้าแววตากิริยาท่าทางการพูดยิ้มแย้ม


แจ่มใส


ร่าเริงแจ่มใส


อ่อนโยน


เป็นมิตรสุภาพ


เรียบร้อย


นุ่มนวล


เป็นกันเอง


ให้เกียรติ


กระตือรือล้น


คล่องแคล่วว่องไวน้ำเสียง


อ่อนโยน


นุ่มนวล


เป็นมิตร


คำพูด


สุภาพ


เป็นกันเอง


ให้เกียรติ


มีสาระ


เข้าใจง่าย


มีหางเสียง


  


×

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณารอสักครู่...

เชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook
อีเมลนี้มีบัญชีอยู่แล้ว !!

ต้องการเชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook หรือไม่ ?


*** หลังจากการเชื่อมบัญชีแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี RxNet หรือ Facebook ได้