กรุณาใช้อุปกรณ์ในแนวตั้ง
รายการยาสามัญประจำออฟฟิศ สำนักงาน โรงงาน


บริการจัดส่งเวชภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน และฝ่ายสวัสดิการ



เราได้พัฒนาในส่วนของระบบการบริการเวชภัณฑ์พื้นฐาน ให้กับฝ่ายสวัสดิการกับบริษัท และออฟฟิศต่างๆ ตลอดจนโรงงาน ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณทล และต่างจังหวัด โดยมีฝ่ายจัดทำงานเสนอราคา ตั้งแต่ รับใบร้องขอราคา(PR) , ออกใบเสนอราคา(QT) , รับใบสั่งซื้อ(PO) , ส่งสินค้า(INV) , วางบิล(AR) , รับเช็ค ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆมาแล้ว


 



ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการกับฟาร์มาเนท







Image result for โตโยต้า เค. มอเตอร์ส



Image result for บัตร ktcผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เกียรตินาคิน



และ ยินดีต้อนรับ ลูกค้าของเราล่าสุด



ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงพยาบาล กรุงเทพ หัวหิน



สำหรับฝ่ายสวัสดิการพนักงาน ที่ต้องการขอราคาเวชภัณฑ์ประจำสำนักงาน สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคากับเราได้ที่ email : service@pharmanet.co.th พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่บริษัท และรายการที่ต้องการ ทางบริษัทจะดำเนินการส่งรายการเสนอราคากลับไป หรือติดต่อ ฝ่ายรับเรื่องของเราได้ที่ โทร 02-260-2444 ต่อ 18



 


×

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณารอสักครู่...

เชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook




อีเมลนี้มีบัญชีอยู่แล้ว !!

ต้องการเชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook หรือไม่ ?


*** หลังจากการเชื่อมบัญชีแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี RxNet หรือ Facebook ได้