กรุณาใช้อุปกรณ์ในแนวตั้ง
การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในร้านขายยา


การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในร้านขายยา

ร้านขายยา เป็นธุรกิจบริการที่มีกฎหมายควบคุม การเปิดให้บริการต้องขอใบอนุญาตขายยา ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตจะต้องมีเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิลป์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานร้านยาโดยสภาเภสัชกรรมฯ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่างๆ ขึ้น มีการประเมินร้านยา และให้การรับรองเมื่อมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด และหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญคือ การจัดสรรพื้นที่ในร้านยาให้มีส่วนสำคัญสำหรับการให้บริการ

จึงขอยกตัวอย่างเพื่อแนะนำการแบ่งและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในร้านขายยา โดยเบื้องต้น ดังนี้


1. พื้นที่ปฏิบัติการของเภสัชกร เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงสินค้าที่เป็นยาต่าง ๆ อันได้แก่
1.1 ยาอันตราย

1.2 ยาควบคุมพิเศษ

1.3 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

1.4 ยาเสพติด
 พื้นที่นี้จะใช้ประมาณ 10 ตารางเมตร ซึ่งต้องมีเภสัชกรเท่านั้นที่เป็นผู้ให้บริการ2. พื้นที่สำหรับเภสัชกรให้คำปรึกษา – แนะนำ และบริการอื่น ๆ3. พื้นที่สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่คนทั่วไปสำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือจากนี้สามารถที่จะจัดแบ่งให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมกับกิจการได้ดังนี้ คือ


- พื้นที่เพื่อการพัก - รอ- พื้นที่จัดแสดงสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน อาหารเสริม นมผงสำหรับเด็ก อุปกรณ์ผู้ป่วย อุปกรณ์เพื่อการปฐมพยาบาล เครื่องสำอาง อุปกรณ์กีฬา สินค้าอุปโภค – บริโภค- พื้นที่เพื่อการส่งเสริมการขายพิเศษ ( Promotion Area )เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านขายยาโดยเบื้องต้น ประกอบด้วย


1. ตู้ติดฝาผนัง เพื่อจัดวางแสดงสินค้า2. ตู้กระจก เพื่อจัดวางแสดงสินค้า3. ชั้นวางสินค้า เพื่อจัดวางแสดงสินค้า4. เก้าอี้ – โซฟาอุปกรณ์ภายในร้าน โดยเบื้องต้น ประกอบด้วย


1. ตู้เย็นสำหรับเก็บยาเย็น2. เครื่องชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง3. เครื่องวัดความดัน4. เครื่องตรวจน้ำตาลไขมันในเลือด5. Computer6. Printer7. เครื่องตีราคา8. ถุง และซองยา ฯลฯ**==============(^v^)============** 


×

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณารอสักครู่...

เชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook
อีเมลนี้มีบัญชีอยู่แล้ว !!

ต้องการเชื่อมบัญชี RxNet กับ Facebook หรือไม่ ?


*** หลังจากการเชื่อมบัญชีแล้วท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี RxNet หรือ Facebook ได้