RxNet | ระบบภายใน ศูนย์ขายส่งเวชภัณฑ์ สำหรับร้านขายยา

Wholesaler

Platform

Automation


ระบบอัตโนมัติ

เราไม่หยุดที่จะออกแบบ และพัฒนากระบวนการทำงานภายใน โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อลดรอยต่อการทำงานจากมนุษย์สู่เครื่องจักร ทำให้ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิผลของงาน และต้นทุนที่เกิดจากงานในรูปแบบเดิม (Automation System)


สนใจใช้ระบบ

RxNet

ตัวช่วยงานจัดซื้อ สำหรับร้านขายยา
ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ

คลิ๊ก

อยากรู้จักกับเรา ?

หากต้องการรู้จักบริษัทของเราเพิ่มเติม ทีมงาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ